16/02/2014, ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, "Ντόκτορ στους κοχλιούς με άριστα"

Παρακαλώ δείτε τη συνημμένη δημοσίευση..