Δημοσίευση στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Nature Computational Materials η οποία αναφέρεται σε εφαρμογή μεθόδων Μηχανικής Μάθησης στην Χημεία για αντιμετώπιση προβλημάτων τους τομείς της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος

 

Η επιτυχής συνεργασία 2 Τμημάτων (Χημείας & Επιστήμης Υπολογιστών) οδήγησε την παρακάτω δημοσίευση στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Nature Computational Materials η οποία αναφέρεται σε εφαρμογή μεθόδων Μηχανικής Μάθησης στην Χημεία για αντιμετώπιση προβλημάτων τους τομείς της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος !

 

https://www.nature.com/articles/s41524-017-0045-8