Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ. 2563/19-03-2015-ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΕΙ-ΑΤΕΙ(ΚΑ3420)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3420 και τίτλο «Αποτύπωση και μοντελοποίηση των διαδικασιών της λειτουργικής διασύνδεσης των ΠΦΥ», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του E.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 και το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:


 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=2672


Περιγραφή αντικειμένου:Σύνθεση των αποτελεσμάτων που σχετίζονται με το Π.Ε. 1.4. και πιο συγκεκριμένα με την ανάπτυξη υλικού και διαχείριση της αλλαγής στο πλαίσιο της λειτουργικής διασύνδεσης των δομών ΠΦΥ.
Λήξη:03-04-2015

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :