Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό πρ. 7241/03-08-2015-ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΚΑ 4225)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 4225 και τίτλο «GRAPHENE - Graphene Based Revolutions in ICT and Beyond», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=2935


Περιγραφή αντικειμένου:Θεωρητικοί υπολογισμοί ιδιοτήτων δισδιάστατων υλικών με βάση το γραφένιο.


Λήξη:25-08-2015

 

Παρακαλούμε δείτε αναλυτικά :