Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέση 407/80 Τμήμα Μαθηματικών

Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, ενδιαφέρεται να προσλάβει ένα (1) επιστήμονα, κάτοχο διδακτορικού διπλώματος, βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

 

(Για τους τίτλους σπουδών από το εξωτερικό απαιτείται αναγνώριση από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α./Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :