Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ. 4772/26-05-2015-ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ(ΚΑ3736)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3736 και τίτλο «HELIX - The Human Early-Life Exposome-novel tools for integrating early-life environmental exposures and child health across Europe», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=2803

Περιγραφή αντικειμένου: Εφαρμογή geocoding στην κοορτή ΡΕΑ Κρήτης (Πακέτο εργασίας 2, δράση 2.2)


Λήξη: 10-06-2015

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :