Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ. 3869/30-04-2015-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ(ΚΑ4087)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 4087 και τίτλο «Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ, Τμήμα ΣΤ "Τουρισμός"», του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση (Αναθέτουσα Αρχή: ΕΔΕΤ Α.Ε.), που υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και χρηματοδοτείται από το ΕΔΕΤ Α.Ε. ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=2748


Περιγραφή αντικειμένου:Συμμετοχή στην υλοποίηση του έργου «Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ, Τμήμα ΣΤ "Τουρισμός"»


Λήξη:15-05-2015

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :