Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ. 4000/05-05-2015-ΧΗΜΙΚΟΣ(ΚΑ3423)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3423 και τίτλο «SINOXYGEN - 277588», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=2756


Περιγραφή αντικειμένου:Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (Ph. D.) στο πεδίο της συνθετικής οργανικής χημείας (ανάπτυξη της πράσινης χημείας του διεγερμένου μοριακού οξυγόνου και εφαρμογή της σε συνθετικά προβλήματα).


Λήξη:25-05-2015

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :