Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση ΠΔ 407-Τμήμα Φιλολογίας

Το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Κρήτης διαθέτει κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-16 μια θέση συμβασιούχου διδάσκοντα στο γνωστικό αντικείμενο Κλασική Φιλολογία

 

Δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την Αναλυτική Πρόσκληση

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :