Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ. 4144/07-05-2015-ΙΑΤΡΟΣ(ΚΑ2545)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ2545 και τίτλο «Κλινική Μελέτη M05-780 (Abbott) & H3E-MC-JMHO(a) (Lilly)», το οποίο χρηματοδοτείται από Ιδιωτικούς Πόρους, ενδιαφέρεται να συνάψει τις παρακάτω δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=2762


Περιγραφή αντικειμένου:Παρακολούθηση κλινικών μελετών- εφαρμογή GCP


Λήξη:22-05-2015

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :