ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ αρ.πρ.4147/07-05-2015

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή του άρθρου 7 παρ. 4 σ. δ της ΚΥΑ679/96 (ΦΕΚ Β' 826/96), όπως τροποποιήθηκε, πρόκειται να απασχολήσει στα γραφεία της Γραμματείας στο Ηράκλειο δύο (2) προπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=2763

Περιγραφή αντικειμένου: Αρχειοθέτηση εγγράφων και άλλες παρεμφερείς εργασίες


Λήξη: 22-05-2015

 

 

 

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :