Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ. 5004/03-06-2015-ΔΕ ΒΟΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΚΑ3894)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3894 και τίτλο «Πρόγραμμα ανάπτυξης και έρευνας της καρδιοχειρουργικής», το οποίο χρηματοδοτείται από Ιδιωτικούς φορείς, ενδιαφέρεται να συνάψει τις παρακάτω δύο συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου
 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=2822

 


Περιγραφή αντικειμένου: Νοσηλευτική φροντίδα ασθενών Καρδιοχειρουργικής Μονάδας Πα.Γ.Ν.Η.


Λήξη18-06-2015

 

 


Συνοδευτικά Αρχεία :