Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ. 5368/15-06-2015-ΒΙΟΛΟΓΟΣ(ΚΑ4306)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 4306 και τίτλο «Επιγενετική ρύθμιση της παθοφυσιολογίας στελεχιαιων κυτταρων του εντερου στη μυγα Drosophila melanogaster: συνδεση με τη φλεγμονη & την καρκινική εξαλλαγή», το οποίο χρηματοδοτείται από Ιδιωτικούς Φορείς  ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=2844


Περιγραφή αντικειμένου: Επιγενετική ρύθμιση της παθοφυσιολογίας στελεχιαίων κυττάρων του εντέρου στη μύγα Drosophila Melanogaster: σύνδεση με τη φλεγμονή και την καρκινική εξαλλαγή.


Λήξη: 25-06-2015

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :