5595-19-06-2015-Ακύρωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμό με αρ. πρωτ. 5151/08-06-2015-ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ(ΚΑ3015)

5595/19-06-2015-ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 5151/08-06-2015-ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ(ΚΑ3015)


 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=2852

Λήξη:23-06-2015

 

 

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :