Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ. 5800/25-06-2015-ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ(ΚΑ3715)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3715 και τίτλο «Chain Reaction: A sustainable Approach to Inquiry Based Science Education», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ενωση, ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=2855


Περιγραφή αντικειμένου: Ανάπτυξη και συντήρηση Ιστοσελίδας του έργου Chain Reaction


Λήξη: 10-07-2015

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :