Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ. 6499/14-07-2015-ΒΙΟΛΟΓΟΣ(ΚΑ2818)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 2818 και τίτλο «Κλινικές Μελέτες με ΦΠΑ», το οποίο χρηματοδοτείται από Ιδιωτικούς Φορείς, ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=2899


Περιγραφή αντικειμένου: Διάγνωση και ανοσολογία μυκητιακών λοιμώξεων


Λήξη: 27-07-2015

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :