6611/16-07-2015- Τροποποίηση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 6434/09-07-2015

 

Τροποποιούμε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6434/09-07-2015

 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=2904

 

Λήξη: 24-07-2015

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :