Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ. 7958/11-09-2015-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ(ΚΑ3574)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ3574 και τίτλο «ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-Νανοφωτονικές διατάξεις ημιαγωγών» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:

 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=2992


Περιγραφή αντικειμένου: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΑΛΗΣ "NANOPHOS"


Λήξη: 28-09-2015

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :