Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ. 7970/14-09-2015-ΒΙΟΛΟΓΟΣ,ΧΗΜΙΚΟΣ (ΚΑ3914)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3914 και τίτλο «Ολοκληρωμένη διεπιστημονική προσέγγιση στην μελέτη και βελτίωση της παραγωγής του ισχυρού αντιφλεγμονώδους νεορογιολτριόλη και των παραγώγων του>> και κωδικό αριθμό κωδ. έργου 11ΣΥΝ_3_770 το οποίο υλοποιείται από το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:
 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=2993


Περιγραφή αντικειμένου: Διαλεύκανση της in vivo δράσης του ισχυρού αντιφλεγμονώδους νεορογιολτριόλη και των παραγώγων του


Λήξη :29-09-2015

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :