Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ. 8106/17-09-2015-ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ(ΚΑ 3574)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ3574 και τίτλο «ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-Νανοφωτονικές διατάξεις ημιαγωγών» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, ενδιαφέρεται να συνάψει την παρακάτω σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:

Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=2996

Περιγραφή αντικειμένου: Δομικός χαρακτηρισμός νανοφωτονικών διατάξεων κβαντικών τελειών με ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης και αναλυτικές τεχνικές. Προσαρμογή ποσοτικών τεχνικών για τον προσδιορισμό των πεδίων παραμόρφωσης στα υπό μελέτη συστήματα.


Λήξη: 02-10-2015

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :