Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ. 8233/22-09-2015-ΙΑΤΡΟΣ(ΚΑ3171)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3171 και τίτλο «Διαθλαστική χειρουργική του κερατοειδούς με Excimer Laser στην διόρθωση της μυωπίας», το οποίο χρηματοδοτείται από Ιδιωτικούς Φορείς ενδιαφέρεται να συνάψει την παρακάτω σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:

 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=3000

 


Περιγραφή αντικειμένου: Παροχή ιατρικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου ΚΑ 3171 και τίτλο «Διαθλαστική χειρουργική του κερατοειδούς με Excimer Laser στην διόρθωση της μυωπίας»


Λήξη:07-10-2015

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :