Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ. 8234/22-09-2015-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ(ΚΑ3171)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3171 και τίτλο «Διαθλαστική χειρουργική του κερατοειδούς με Excimer Laser στην διόρθωση της μυωπίας», το οποίο χρηματοδοτείται από Ιδιωτικούς Φορείς ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:

 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=3001


Περιγραφή αντικειμένου
: Παροχή ιατρικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου ΚΑ 3171 και τίτλο «Διαθλαστική χειρουργική του κερατοειδούς με Excimer Laser στην διόρθωση της μυωπίας»


Λήξη: 07-10-2015

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :