Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ. 8272/23-09-2015-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ(ΚΑ3571)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ3571 και τίτλο «ΘΑΛΗΣ -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ- Κατανόηση των μοριακών μηχανισμών αντοχής των φυτών στις αβιοτικές καταπονήσεις: συνομιλία υπεροξειδίου του υδρογόνου, που παράγεται από τις οξειδάσεις των πολυαμινών, των  heat shock πρωτεϊνών και των πολυφαινόλων στην αντοχή τρανσγενικών φυτών στην αλατότητα, την υψηλή θερμοκρασία και τα βαρέα μέταλλα» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:

 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=3003


Περιγραφή αντικειμένου:Αξιολόγηση του έργου «ΘΑΛΗΣ -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-Κατανόηση των μοριακών μηχανισμών αντοχής των φυτών στις αβιοτικές καταπονήσεις: Συνομιλία υπεροξειδίου του υδρογόνου, που παράγεται από τις οξειδάσες των πολυαμινών, των heat shock πρωτεϊνών και των πολυφαινολών στην αντοχή τρανσγενικών φυτών στην αλατότητα, την υψηλή θερμοκρασία και τα βαρέα μέταλλα» (ABISTOLE)


Λήξη:08-10-2015

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :