Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ. 8555/01-10-2015-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ(ΚΑ3572)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ3572 και τίτλο «Αξιολόγηση του έργου ΘΑΛΗΣ - Πανεπιστήμιο Κρήτης - «Έκφραση, Βιοχημικός Χαρακτηρισμός και Δομικές Μελέτες Ενζύμων Τροποποίησης Πολυσακχαριτών του Κυτταρικού Τοιχώματος Παθογόνων Βακτηρίων και Σχεδιασμός Αναστολέων τους με Αντιβακτηριακή Δράση - Αναστολή νέων ενζυμικών στόχων παθογόνων βακτηριών του ανθρώπου (INTAHUPA)» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:

 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=3019


Περιγραφή αντικειμένου: Αξιολόγηση του έργου ΘΑΛΗΣ - Πανεπιστήμιο Κρήτης - «Έκφραση, Βιοχημικός Χαρακτηρισμός και Δομικές Μελέτες Ενζύμων Τροποποίησης Πολυσακχαριτών του Κυτταρικού Τοιχώματος Παθογόνων Βακτηρίων και Σχεδιασμός Αναστολέων τους με Αντιβακτηριακή Δράση - Αναστολή νέων ενζυμικών στόχων παθογόνων βακτηριών του ανθρώπου (INTAHUPA)»


Λήξη:16-10-2015

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :