Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ. 8645/02-10-2015-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ(ΚΑ3576)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ3576 και τίτλο «ΘΑΛΗΣ -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ- Ατομική φυσική με Επιταχυντές: Φασματοσκοπία Ηλεκτρονίων Ιόντων Δέσμης στον Επιταχυντή Tandem του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:

 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=3025

 


Περιγραφή αντικειμένου:ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΑΛΗΣ "APAPES"


Λήξη:19-10-2015

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :