Τροποποίηση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 8234/22-09-2015

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8234/22-09-2015

 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=3029


Λήξη:07-10-2015

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :