Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ. 8821/07-10-2015-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ(ΚΑ3580)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3580 και τίτλο «ΘΑΛΗΣ - Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ανάπτυξη Καινοτόμων Νανο-Πορωδών Υλικών για Αποθήκευση  Υδρογόνου» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:

 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=3030


Περιγραφή αντικειμένου: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΑΛΗΣ "ΝΑΝΟFILL"


Λήξη: 22-10-2015

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :