Τροποποίηση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8473/30-09-2015

 

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμό πρωτ. 8473/30-09-2015 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=3033


Λήξη: 23-10-2015

Συνοδευτικά Αρχεία :