Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για διδάκτορες στο γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγικά – Σχολική Πρακτική άσκηση»

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάκτορες, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, προκειμένου να διδάξουν στο παρακάτω γνωστικό αντικείμενο: «Παιδαγωγικά – Σχολική Πρακτική άσκηση» στους φοιτητές του αναφερόμενου Τμήματος κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015.


Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν μέχρι 29 Ιανουαρίου 2015, στη Γραμματεία του Τμήματος (74100 Ρέθυμνο) τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :