Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για δύο διδάσκοντες μερικής απασχόλησης

Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, ενδιαφέρεται να προσλάβει δυο (2) διδάσκοντες μερικής απασχόλησης κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, για τη διδασκαλία μαθημάτων που εμπίπτουν στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:
«Γαλλική Γλώσσα και ορολογία»,

«Γερμανική Γλώσσα και ορολογία»

 

καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν μέχρι 30 Ιανουαρίου 2015 στην Κοσμητεία της Σχολής (Πανεπιστημιούπολη Γάλλου – 74100 Ρέθυμνο) αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :