Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ. 699/27-01-2015 - ΙΑΤΡΟΣ (ΚΑ2545)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ2545 και τίτλο «Κλινική Μελέτη M05-780 (Abbott) & H3E-MC-JMHO(a) (Lilly)», το οποίο χρηματοδοτείται από Ιδιωτικούς Πόρους, ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:

 

Περιγραφή αντικειμένου: Παρακολούθηση κλινικών μελετών- εφαρμογή GCP

 

Λήξη: 11-02-2015

 

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :