Προκήρυξη για πρόσληψη επιστήμονα σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.5 του Π.Δ. 407/80

Η Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης ενδιαφέρεται να προσλάβει επιστήμονα, κάτοχο διδακτορικού διπλώματος, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες για την διδασκαλία της διδακτικής των Φυσικών Επιστημών / Μαθηματικών / Πληροφορικής, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015.


Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να αποστείλουν με e-mail (tsalimi@admin.uoc.gr) ή με συστημένο ταχυδρομείο, μέχρι 12/2/2015 στη Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών αίτηση υποψηφιότητας, βιογραφικό σημείωμα, κυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών και του διδακτορικού διπλώματος και κατάλογο επιστημονικών δημοσιευμάτων.


Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία της Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών κ. Αικατερίνη Τσαλίμη, τηλ. 2810/393200.

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :