Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ. 1037/06-02-2015-ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ(ΚΑ4239,4291)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης των προγραμμάτων με ΚΑ4239 και τίτλο «Enhancing Volunteer Awareness and Education against Natural Disasters though E-learning - EVANDE», & ΚΑ4291 και τίτλο «E-PRESS, Monitoring and evaluation of natural hazard preparedness at school environment», τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:


Περιγραφή αντικειμένου:Διοικητική υποστήριξη έργων και παρακολούθηση δράσεων
Λήξη:24-02-2015

 

 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=2575