Ψήφισμα Συγκλήτου 16-12-2010

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο που βρίσκεται στην παρακάτω υπερ-σύνδεση :

 

ΑΡΧΕΙΟ: Ψήφισμα Συγκλήτου 16-12-2010