Ημερίδα: "Η Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας 2010-2013: Αποτίμηση του Προγράμματος",17/05/2013, Ρέθυμνο

Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας» του Πανεπιστημίου Κρήτης στο πλαίσιο της υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2007-2013 "Eκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", διοργανώνει Ημερίδα με τίτλο: «Η Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας 2010-2013: Αποτίμηση του Προγράμματος» που θα διεξαχθεί στις 17 Μάιου 2013 και ώρα 14:30 στην Αίθουσα 1 της Φιλοσοφικής Σχολής στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου στο Ρέθυμνο.