Οδηγός έκτακτης ανάγκης και αντιμετώπισης της φωτιάς στο χώρο εργασίας

Για την ενημέρωσή σας και για λόγους προστασίας σας και σωστής αντιμετώπισης πιθανής πυρκαγιάς, σας αποστέλλουμε τον επισυναπτόμενο "Οδηγό Έκτακτης Ανάγκης και Αντιμετώπισης της φωτιάς στο χώρο εργασίας".

 

Σας παρακαλούμε να τον συμβουλευτείτε ...