Υπηρεσίες Ιατρού εργασίας στους εργαζόμενους του Πανεπιστημίου Κρήτης

Tο Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει συνάψει σύμβαση για παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας στο Ρέθυμνο και το Ηράκλειο. Ιατρός εργασίας είναι η κα Ρίτα Ζέλη. Κύριες υποχρεώσεις της είναι η παροχή συμβουλευτικής καθώς και η επίβλεψη και βελτίωση της υγείας των εργαζομένων. Οι φοιτητές στο Ηράκλειο μπορούν να κλείνουν ραντεβού στο ιατρείο που γίνεται στο ΠΑΓΝΗ (δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση: http://www.sse.uoc.gr/news/rantevouiatreiofoititwn2016-17.html), ενώ στο Ρέθυμνο μπορούν να επισκέπτονται τους εθελοντές ιατρούς κάθε Τετάρτη 9-1 στο Ιατρείο της Πανεπιστημιούπολης (κάτω από το εστιατόριο).

 

Είναι απολύτως επωφελές για όλους τους εργαζόμενους στο ΠΚ να συναντηθούν με την ιατρό εργασίας. Οι συναντήσεις θα διαρκούν μισή ώρα. Στο Ηράκλειο θα γίνονται στο γραφείο της ιατρού Εργασίας στο κτήριο Διοίκησης ΙΙ στάθμη 4 γραφείο 1 (δίπλα από τη Γραμματεία της Κοσμητείας ΣΘΕΤΕ), ενώ στο Ρέθυμνο θα γίνονται στο ιατρείο της Πανεπιστημιούπολης (κάτω από το εστιατόριο). Στο παρόν μήνυμα επισυνάπτεται αναλυτικά το πρόγραμμα επισκέψεων της ιατρού εργασίας στις δύο Πανεπιστημιουπόλεις. Παρακαλούνται οι εργαζόμενοι κατά την επίσκεψή τους στην ιατρό εργασίας να κρατούν συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο (βλ. εδώ).

 

Η ημέρα και ώρα συνάντησης κάθε εργαζόμενου με την ιατρό εργασίας θα καθορίζεται είτε με πρωτοβουλία του εργαζόμενου είτε στο μεν Ρέθυμνο μετά από τηλεφωνική επικοινωνία της κας Σοφίας Νικολακάκη (εσωτ. τηλ. 7983 ή στο snikolakaki@admin.uoc.gr) στο δε Ηράκλειο μετά από τηλεφωνική επικοινωνία της κας Κατερίνας Τσαλίμη (εσωτ. τηλ. 3200 ή στο tsalimi@admin.uoc.gr). Εργαζόμενοι που δεν επιθυμούν να συνεργαστούν με την ιατρό εργασίας θα το δηλώσουν συμπληρώνοντας υπεύθυνη δήλωση.

 

 

Εύχομαι σε όλες και όλους καλή ακαδημαϊκή και διοικητική χρονιά.

 

Κωνσταντίνος Σπανουδάκης

Αναπλ. Πρύτ. Φοιτ. Μέριμνας και Προσωπικού στο ΠΚ

 

Δείτε παρακάτω το πρόγραμμα επισκέψεων της ιατρού εργασίας στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο.