Ανακοίνωση Επιτροπής Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης προς όλους τους Ερευνητές

Ανακοίνωση προς όλους τους Ερευνητές

"Ύστερα από ενημέρωση εκ μέρους της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η Επιτροπή Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης πληροφορεί όλους τους Ερευνητές ότι η Αρχή θεωρεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία και την επεξεργασία αρχείου ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων την προηγούμενη αδειοδότηση από εκείνην οποιουδήποτε σχετικού ερευνητικού πρωτοκόλλου, κατά το άρθ. 7 παρ. 3 του ν. 2472/1997. Κατά συνέπεια:


1. Η Επιτροπή συνιστά στους ερευνητές, πριν της υποβάλουν ερευνητικό πρωτόκολλο που αφορά συλλογή και επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων προς έγκριση, να έχουν ήδη μεριμνήσει για την εξασφάλιση της άδειας της Αρχής, επικοινωνώντας απ' ευθείας για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας (www.dpa.gr).


2. Με δεδομένη, πάντως, την καθυστέρηση από την έως σήμερα εμπειρία (3 - 5 μήνες), η Επιτροπή μπορεί να προχωρεί από την πλευρά της στην έγκριση σχετικών πρωτοκόλλων, εφ' όσον ο κύριος ερευνητής υποβάλει τουλάχιστο τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης για την αδειοδότηση και δηλώνει τον εκτιμώμενο χρόνο για την εξασφάλιση της άδειας από την Αρχή. Η πρακτική αυτή ακολουθείται διεθνώς (π.χ. στις αξιολογήσεις δεοντολογίας προγραμμάτων Horizon 2020 και ERC).


3. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή εφιστά την προσοχή στην ρητή απαγόρευση οποιασδήποτε συλλογής ή επεξεργασίας αρχείου ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων πριν την αδειοδότηση από την Αρχή, σύμφωνα με τις προβλέψεις της νομοθεσίας"

Επιτροπή Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης