Διενέργειες Διαγωνισμών και Κληρώσεων

 

Για να δείτε τους Διαγωνισμούς - προμήθειες που αφορούν:

 

  1. το Τμήμα Προμηθειών,
  2. τον Ειδικό Λογαριασμό,
  3. την Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου και
  4. την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Π.Κ.

 

πατήστε εδώ.