6/09/2014,Η ΑΠΟΨΗ,"Διευκρινίσεις για τον ΦΠΑ των ερευνητών"

Παρακαλώ δείτε συνημμένη δημοσίευση