16/09/2014,Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ,"Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της ΑΔΙΠ"

Παρακαλώ δείτε συνημμένη δημοσίευση