14/09/2014,Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ,"Δημήτρης Τριχόπουλος, Ακαδημαϊκός Ο λαϊκισμός είναι το μέγιστο πρόβλημα της χώρας"