29/09/2015,ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ,"Δέσμευση ΣΥΡΙΖΑ για στήριξη του Πανεπιστημίου Κρήτης"

Παρακαλώ δείτε συνημμένη δημοσίευση