Έγκριση προϋπολογισμού χρήσεως 2014 από το Συμβούλιο του Π.Κ.

 

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση ...

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ