Βράβευση Erasmus IP Ιατρικής Σχολής

 


Το Τμήμα Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης με ιδιαίτερη 
χαρά σας ανακοινώνει τη βράβευση (2ο βραβείο ποιότητας, και 2ο βραβείο 
βίντεο) του Εντατικού Προγράμματος"PCIP From sound to ultrasound; a 
pediatric cardiology IP", της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, με 
συντονιστή τον Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής κο Ιωάννη Γερμανάκη, 
στην επετειακή τελετή του ΙΚΥ για την ολοκλήρωση των εντατικών προγραμμάτων 
IP.
 
Η διάκριση αυτή μας δίνει ιδιαίτερη αισιοδοξία και ελπίδες δημιουργικής 
παρουσίας στο νέο πρόγραμμα Erasmus+.
 
Το εντατικό αυτό πρόγραμμα έχει ήδη λάβει την καλύτερη βαθμολογία ως πρόταση 
IP και αποτελεί το μοναδικό IP που κατέθεσε και υλοποίησε Ιατρική Σχολή στη 
χώρα μας.

 

1

2