Υποτροφίες

 

 

Οι φοιτητές και πτυχιούχοι του Πανεπιστημίου Κρήτης μπορούν να διεκδικήσουν υποτροφίες που χορηγούν διάφορα Ιδρύματα και φορείς. Περισσότερες πληροφορίες εδώ