Σχολή Επιστημών Αγωγής

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 


Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου

Τηλ.: 28310 77882/77661

Φαξ: 28310 77881

e-mail: etafa@edc.uoc.gr

 

Κοσμήτορας:

Ευφημία Τάφα,

Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης


URL: http://www.edc.uoc.gr/

 

Η Σχολή Επιστημών Αγωγής ιδρύεται το 1995 και περιλαμβάνει το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) και το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Π.Ε.).

 

 

 

Έτος Λειτουργίας


   

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευση

1984-85

 

Ιστοσελίδα

 

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευση

 

 

1987-88

 

 

Ιστοσελίδα