Σχολή Επιστημών Υγείας

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

 

Τηλ.: 2810 394801, 2810 394846

Φαξ: 2810 542115

e-mail: dean.kontak@med.uoc.gr και
medsec@med.uoc.gr

Ιστοσελίδα

http://www.med.uoc.gr/

 

 

Κοσμήτορας:

Γεώργιος Κοντάκης,

Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής

 

URL: http://www.med.uoc.gr/

 

Η Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης ιδρύεται το 1976 και σε αυτήν ανήκει το τμήμα Ιατρικής .

 

 

Έτος λειτουργίας

 

 

Τμήμα Ιατρικής

1984

 

Ιστοσελίδα