Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Στοιχεία Επικοινωνίας

 

Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου

Τηλ: 28310 77860-61 & 28310-77406

Φαξ: 28310 77862

email:deansocial@econ.soc.uoc.gr

 

Κοσμήτορας:

Δημήτριος Μυλωνάκης,

Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 

 

 

URL: http://www.soc.uoc.gr/

 

Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών ιδρύεται το 1984 και αποτελεί την πρώτη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών στην Ελλάδα. Η Σχολή περιλαμβάνει τα ακόλουθα Ακαδημαϊκά Τμήματα (με σειρά λειτουργίας).

 

 


Έτος λειτουργίας

 

Τμήμα Κοινωνιολογίας

1987-88

 

Ιστοσελίδα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

1987-88

 

Ιστοσελίδα

Τμήμα Ψυχολογίας

1987-88

 

Ιστοσελίδα

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

1999-2000
Ιστοσελίδα
Επίσης      
Κέντρο Ευρωπαϊκών Σπουδών και Ερευνών 2001   Ιστοσελίδα