Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

Κοσμήτορας: 

Νικόλαος Χανιωτάκης

Καθηγητής Τμήματος Χημείας

Στοιχεία Επικοινωνίας


Πανεπιστημιούπολη Βουτών Ηρακλείου

Τηλ.: 2810 393200

Φαξ: 2810 393202

e-mail:tsalimi@admin.uoc.gr

 

 

URL : http://www.sse.uoc.gr/

 

Η Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών ιδρύεται το 1976 ως Σχολή Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών και μετονομάζεται σε Σχολή Θετικών Επιστημών το 1983. Από το 2002 φέρει την τωρινή της ονομασία  και περιλαμβάνει τα ακόλουθα ακαδημαϊκά τμήματα.

 

 

Έτος λειτουργίας

 

 

Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Μαθηματικών 1977. Εφαρμοσμένων Μαθηματικών 1999. Τα δύο Τμήματα συγχωνεύτηκαν το 2013


Ιστοσελίδα

Τμήμα Φυσικής

1978-79


Ιστοσελίδα

Τμήμα Βιολογίας

1987-88


Ιστοσελίδα

Τμήμα Χημείας

1987-88


Ιστοσελίδα

Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

1984-85


Ιστοσελίδα

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

2001-02

 


Ιστοσελίδα

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

1981

 

Ιστοσελίδα